|
|
|
|
|


REHABILITACJA

TECHNIKI MANUALNE

  • OSTEOPATIA FUNKCJONALNA I INTEGRACJA  FOI – zakłada wzajemne powiązanie kręgosłupa i wszystkich stawów w obrębie całego ciała. Traktuje organizm ludzki jako nierozłączną całość. Ból odczuwany w danym obszarze ciała, swoje źródło może mieć w zupełnie innych strukturach organizmu. Dopiero działania na całym łańcuchu funkcjonalnym, mogą przynieść zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu. Osteopatia funkcjonalna jest techniką stosowaną w sposób ostrożny i subtelny. Polega na oscylacyjnym nastawianiu stawów.
  • TERAPIA WISCERALNA – narządy wewnętrzne w ciele człowieka utrzymywane są dzięki systemowi powięziowo - więzadłowemu i są w nieustającym ruchu (wykonując wisceralne ruchy własne).  Organy posiadają liczne anatomiczne oraz funkcjonalne połączenia z innymi strukturami w ciele. Zaburzenia tych systemów wpływają negatywnie na funkcjonowanie danego i sąsiednich narządów. Poprzez wspólne powiązania mogą być źródłem bólu i dysfunkcji stawów, kręgosłupa i innych części ciała. Terapia wisceralna jest naturalną palpacyjną metodą terapeutyczną, która przywraca prawidłową elastyczność systemów powięziowo - więzadłowych i poprawia ruchy własne narządów.
  • TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH - punkty spustowe (TRIGGER POINTS) – to miejsca bardzo bolesne, w których tkanka mięśniowa i powięziowa ma zmienioną, zbitą strukturę. Pod wpływem ucisku tych miejsc, towarzyszący ból, może promieniować do innych części ciała. Punkty spustowe pojawiają się często w mięśniach narażonych na długotrwałe przeciążenia powstające na skutek m.in. stresu, przemęczenia, urazów oraz zaburzeń układu ruchu. Terapia polega na uciskaniu tych punktów, co pozwala poprawić tonus chorej tkanki, uwolnić się od bólu i przywrócić funkcje ruchowe.


KINEZYTERAPIA

  • TERAPIA RUCHEM – to ćwiczenia lecznicze wyrównujące dysharmonię  w funkcjonowaniu całego ciała lub skupiające się na miejscowym działaniu, dotyczącym konkretnego problemu. Dzięki kinezyterapii można wrócić do pełnej lub częściowej sprawności fizycznej.
  • PNF - PROPRIOCEPTYWNE TOROWANIE NERWOWO-MIĘŚNIOWE – jest doskonałą metodą terapeutyczną wykorzystywaną do odzyskiwania utraconych umiejętności ruchowych. Metoda pozwala bez bólu szybko poprawić zakres ruchu w chorych stawach.
  • STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA (core stability) Prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa to dobrze działająca stabilizacja głęboka (mięśnie core) i globalna (min. mięśnie brzucha i pośladkowe). Z badań wynika, że prawidłowe zaangażowanie mięśni stabilizujących w ponad 80% przypadków, chroni kręgosłup przed nawrotem ostrego bólu. Bardzo ważne jest wzmocnienie tych mięśni poprzez odpowiednie ćwiczenia i nauczenie się używania ich w życiu codziennym.

KINESIOTAPING - stosowana w rehabilitacji metoda, wspomagająca terapię pacjentów z różnymi schorzeniami. Pozwala uśmierzać bóle wynikające z przeciążeń powstających przy wykonywaniu codziennych czynności. Jest niezawodna u osób z problemami limfatycznymi i obrzękami oraz świeżymi urazami. Przynosi bardzo dobre efekty u sportowców poprawiając wytrzymałość mięśni.

Prywatna Praktyka Rehabilitacyjna
Małgorzata Silska


 
ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 15
73-110 Stargard

E-mail: gosia.silska@wp.pl

 
Copyright © - 2018 - REHGO - Prywatna Praktyka Rehabilitacyjna Małgorzata Silska